Helemaal onverwacht was het niet, maar toch was het nieuws dat de Holland Casino verkoop vooralsnog niet doorgaat. Maar wat betekent dat eigenlijk? En raakt het ook de online kansspelwetgeving voor de Nederlandse gokmarkt?

De Holland Casino verkoop, hoe zat dat ook alweer?

Het was al heel lang een plan van de politiek dat Holland Casino geprivatiseerd zou worden. Een en ander werd voorbereid in de vorm van het wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime. Dat voorstel beschreef de liberalisering, splitsing en verkoop van het nationale casinobedrijf:

  • Liberalisering houdt in dat Nederland de markt openstelt en het – in dit geval via licenties – mogelijk maakt dat particuliere bedrijven casino’s gaan exploiteren.
  • Splitsing houdt in dat men daarbij de Holland Casino eigendommen wilde opsplitsen in meerdere delen met elk een of meer casino’s.
  • Om die vervolgens te verkopen aan verschillende partijen.

Einddoel was dus dat er verschillende commerciële casino exploitanten zouden komen met ieder een of meer van de bestaande Holland Casino vestigingen.

Maar de verkoop van Holland Casino gaat dus niet door

Holland Casino verkoop van de baan

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zag echter al aankomen dat dit wetsvoorstel het niet zou halen. Hoewel het plan door de Tweede Kamer in een eerder stadium al was goedgekeurd, bleek bij de behandeling in de Eerste Kamer dat er weerstand was bij veel senatoren. Men vreest voor de verslavingspreventie en de rechtspositie van de huidige medewerkers. Bij de behandeling van de wet in februari liet minister Dekker nog weten het voorstel aan te zullen passen, maar zelfs dat is nu van de baan. Het ministerie trekt het voorstel in het geheel in.

Aankondiging raakt niet de voortgang van de online casino wetgeving

Belangrijk is wel dat deze aankondiging volledig losstaat van de online kansspelwetgeving die in februari wél door de Senaat werd goedgekeurd (wet Kansspelen op Afstand). Die wetgeving behelst dat er door commerciële partijen licenties kunnen worden aangevraagd voor de exploitatie van online casinospellen in de Nederlandse markt. Die goedgekeurde wet wordt momenteel omgezet in concrete uitvoeringsplannen en we wachten af wanneer de eerste vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Online kansspelvergunning voor Holland Casino?

Daarbij rijzen wel wat vragen. Want ondanks het stopzetten van de liberalisering en verkoop van Holland Casino, lijkt er geen discussie te zijn dat het bedrijf gewoon een online kansspelvergunning kan krijgen. Wat betekent dat voor de online markt als één staatsmonopolist gaat concurreren met commerciële partijen? We kunnen waarschijnlijk wachten op klachten van die commerciëlen.

Van Holland Casino zelf was al bekend dat ze niet verbaasd zouden zijn – echt teleurgesteld lijken ze overigens ook niet – als de verkoop toch niet doorgaat. Al in het jaarverslag over 2018 liet de Holland Casino top weten dat het niet duidelijk was welke kant de politiek uiteindelijk op zou gaan en op het recente nieuws was de reactie lauwtjes:

‘Voor de komende jaren kunnen we ons nu richten op de innovatie en transformatie van onze onderneming’ (CEO Erwin Lambaart tegen de NOS)

Ook na ruim 40 jaar houdt Holland Casino dus haar publieke monopolie met de staatssecretaris van Financiën als enige aandeelhouder. De introductie van online kansspelen in Nederland gaat gewoon door, maar hoe de rol van Holland Casino er in die online markt nu uit gaat zien, is nog even de vraag.