Hoewel het al een tijdje bestaat, heb ik heb deze week weer eens even Live Auto Roulette gespeeld. Het is een leuke variant op het bestaande online en live roulette aanbod van de online casino’s. En uiteraard neem ik hier ook nog even wat andere nieuwtjes met je door.

Maar eerst, Live Auto Roulette

Live Auto RouletteFeitelijk is Live Auto Roulette een mooie combinatie van online roulette en live roulette. Bij online roulette is het spel volledig virtueel. Je ziet weliswaar een animatie van een roulettewiel maar feitelijk bepaalt de Random Number Generator softwarematig de uitkomst. Bij live roulette draait een croupier net als in het gewone casino aan het wiel en bedient het spel. Het is vergelijkbaar met het echte casino, je hoeft er alleen niet zelf naartoe. Bij Live Auto Roulette wordt het balletje niet door de croupier maar via een automaat in het spel gebracht en houdt de software de uitkomsten en uitbetalingen bij. Daarmee is het spel veel sneller te spelen, tot wel 60 tot 80 rondes per uur. Het is ideaal als je snel en automatisch wilt spelen maar wel echt een roulettewiel wilt zien draaien. Het is leuk om te doen, maar – ik noemde het al vaker – persoonlijk heeft snelheid bij mij geen prioriteit. De neiging om bij dit soort spelen in een soort ‘autoplay trance’ te gaan spelen, neemt bij mij de casino beleving weg. Een leuk spel dus voor af en toe, maar iedereen moet voor zichzelf maar uitmaken of hij het regelmatig wil spelen.

Winnen met Lotisico?

Soms kom je op de KSA site van die mooie, curieuze berichten tegen. Deze week stond er iets over de loterij Lotisico. Ik had er nog niet van gehoord, maar inmiddels blijken er mensen te zijn gedupeerd door deze club omdat ze wel deelnemen aan de loterij, maar er geen trekkingen meer worden georganiseerd.

De historie van deze loterij loopt tot 1902, toen onder de welluidende naam ‘N.V. De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen Lotisico’ een club werd opgericht die een verzekeringspolis introduceerde tegen een verlies bij de Staatsloterij. Je kocht een polis van 150 gulden en Lotisco zou jaarlijks drie trekkingen met geldprijzen organiseren. Het recht op deelname blijft daarbij bestaan tot het moment dat er in totaal tienduizend gulden (4.537 euro) aan prijzengeld is gewonnen met de polis.

De polissen zijn veelal erfstukken, sinds de jaren vijftig worden er geen nieuwe meer verkocht en de KSA schat dat er nog zo’n 60.000 in omloop zijn. Alleen zijn de trekkingen recent gestopt, is de website uit de lucht gehaald en wordt de telefoon niet langer opgenomen. En de KSA? Die kan niets doen, want haar bevoegdheid is beperkt tot zaken van na 1905 en verwijst naar Tros Radar. Een creatief bedrijfsmodel is het wel, mensen verzekeren voor het feit dat ze niet winnen bij een kansspel. Wie kent er meer van dit soort ‘verzekeringen’?

Wet Kansspelen op Afstand (KOA) in 2020 van kracht?

Wordt dit jaar eindelijk de wet Kansspelen op Afstand (KOA) aangenomen, die nodig is om online kansspelen in Nederland te reguleren? Zoals iedereen met enige interesse in casino’s en kansspelen weet, verloopt de wetgeving op dit onderwerp nogal stroperig. Inmiddels is het wetsvoorstel goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar wacht het nog op behandeling in de Eerste Kamer. En daarvoor bestaan geen vastgestelde tijdlijnen. De wet is echter gekoppeld aan het wetsvoorstel modernisering speelcasino regime. En die wet moet goedgekeurd zijn om Holland Casino te mogen verkopen. En laat staatssecretaris Menno Snel nu juist over die verkoop van Holland Casino iets hebben gezegd. In antwoord op kamervragen over de termijn waarbinnen HC zou worden verkocht, gaf hij aan dat wat hem betreft ‘pakweg medio 2020’ een mooi moment zou zijn. En hoewel de Eerste Kamer dus over zijn eigen agenda gaat, geeft het een duidelijker beeld over de denkrichting van het kabinet. Ik zet mijn geld op 2020 dus.